29/10/19

55K0689: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen.

HANGEND

Dit wetsvoorstel beoogt de opname van een koolstofbalans in de jaarverslagen van de ondernemingen, teneinde die ondernemingen en hun stakeholders meer bewust te maken van hun koolstofuitstoot bij hun activiteiten.

De Kamer