07/11/11

Wet betreffende de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders

De wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen inzake aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen werd gepubliceerd.

Deze wet zorgt voor de uitbreiding van art.554, zevende lid W.Venn. tot de niet-uitvoerende bestuurders (in plaats van de onafhankelijke bestuurders).

Wet van 7 november 2011 betreffende de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders