Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

30/11/15

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe.

In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk:

  1. De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen;
  2. Het proces dat in de raad van bestuur plaatsvindt met betrekking tot de totstandkoming van het governance model en de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur ;
  3. De aanbeveling van de Europese Commissie over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance ("pas toe of leg uit"), in vergelijking met de vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' van de Commissie Corporate Governance.

Deze booklet groepeert de belangrijkste conclusies van het debat.

Booklet