kwaliteitsvolle 'explain'

Toelichtende nota inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code 2020

Principe 10 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (de “Code”) bevat een aantal bepalingen inzake het openbaar verslag over de naleving van de Code. De Commissie Corporate Governance licht een aantal van deze bepalingen in deze nota nader toe, met name met betrekking tot het…

Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016)

De beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht de Belgische Corporate Governance Code 2009 toe te passen. Ze kunnen afwijken van sommige bepalingen van de Code 2009 maar moeten in dat geval in de verklaring inzake deugdelijk bestuur de onderbouwde redenen daarvoor aangeven. Deze 'comply or explain'-aanpak…

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe.In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het…

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te…