naleving

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. De resultaten van…

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe.In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het…

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te…

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2020)

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek…