Onderzoek naar naleving van de Code 2020: de Commissie zorgt voor bewustwording bij beursgenoteerde bedrijven

18/12/23

Om de twee jaar voeren GUBERNA en het VBO een studie uit over de naleving van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Deze studie stelt de Commissie Corporate Governance in staat om te begrijpen hoe Belgische beursgenoteerde ondernemingen en hun raden van bestuur gebruik maken van de flexibiliteit die het "pas toe of leg uit"-principe van de Code 2020 biedt.

Uit het laatste onderzoek met betrekking tot 2022 jaarverslagen blijkt dat Belgische beursgenoteerde ondernemingen gemiddeld 93,8% van de bepalingen van de Code 2020 toepassen. In 5,9% van de gevallen hanteren de ondernemingen het "pas toe of leg uit"-principe en geven ze uitleg om afwijkingen te rechtvaardigen. Ten slotte wordt slechts in 0,3% van de gevallen afgeweken van de bepalingen van de Code, zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door een toelichting in het jaarverslag.

De Commissie Corporate Governance erkent de duidelijke vooruitgang die in twee jaar is geboekt: in 2020 bedroeg het percentage afwijkingen waarvoor geen uitleg werd gegeven nog 4%. Er is ook een positieve trend in de kwaliteit van de verstrekte uitleg: het aandeel niet-kwalitatieve uitleg is gedaald van 12,3% in 2020 naar 3,1% in 2022. Om de ondernemingen bewust te maken van deze kwestie, heeft de Commissie individuele brieven gestuurd naar alle Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de drie belangrijkste indexen (BEL 20, BEL Mid, BEL Small).

Studierapport - Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020