Nieuws vanuit de Commissie

23/09/22

Neem deel aan de enquête over duurzame waardecreatie

De Commissie Corporate Governance heeft GUBERNA de opdracht gegeven een studie uit te voeren over…

04/04/22

Het jaarverslag 2021 van de Commissie is beschikbaar

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag bevat een…

07/03/22

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur,…

20/01/22

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving…

20/01/22

De Commissie Corporate Governance publiceert twee nieuwe toelichtende nota's

Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsonderzoek van de Code 2020 heeft de Commissie Corporate…

21/12/21

ESG toolkit : een nieuwe praktische gids voor genoteerde vennootschappen

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid…