Belgische Corporate Governance Code 2009

De Belgische Corporate Governance Code 2009 ("Code 2009") is in de eerste plaats bedoeld voor vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan de effecten verhandeld worden op een gereglementeerde markt ('beursgenoteerde vennootschappen'). Omwille van haar flexibiliteit, kan de Code 2009 ook dienst doen als referentiekader voor alle andere vennootschappen.

De Code 2009 is de tweede editie van de Belgische Corporate Governance Code en vervangt de versie die in 2004 werd gepubliceerd.

De vennootschappen hebben aldus hun corporate governance herzien en, waar nodig, hun corporate governance praktijken en hun Corporate Governance Charter aangepast aan de nieuwe bepalingen van de Code 2009.

Belgische Corporate Governance Code 2009 Belgische Corporate Governance Code 2009