Evaluatie van de Code 2009

De eerste publicatie van de Code dateert van 2004. Deze versie werd grondig herzien en mondde uit in de Code 2009. Sindsdien heeft de Commissie al heel wat inspanningen geleverd om verder te investeren in beter bestuur. Verschillende toelichtingsnota's werden ontwikkeld met als doel de beursgenoteerde ondernemingen te ondersteunen in de toepassing van hun corporate governance beleid.

Vier jaar na de publicatie van de Code 2009, drong de vraag tot een evaluatie van de Code 2009 zich op. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft de Commissie een onafhankelijk studie aangevraagd bij Allen & Overy. De studie gaat dieper in op een aantal specifieke discussiethema's en voert eveneens een vergelijking uit van onze Code 2009 met verschillende buurlanden.

Op basis van de studie en een besloten discussie met de voorzitters en CEO's van de beursgenoteerde ondernemingen, werd door de Commissie besloten dat er (nog) geen noodzaak bestaat om de Code 2009 aan te passen.

Op 21 november 2016 heeft de voorzitter van de Commissie, Thomas Leysen, aangekondigd dat de Commissie in 2017 overgaat tot een herziening van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

Corporate Governance Compararive Study (September 2012)