Tags:
Code 2009

Board Insights - Achter de deuren van de bestuurskamer

GUBERNA & VBO-FEB

In aanvulling op de periodieke monitoringstudie, die inzoomt op de formele naleving van de Code 2009, werd een veel bredere analyse gemaakt van de interne bestuurspraktijken bij de beursgenoteerde ondernemingen. Dit grootschalig project richt zich, naast het aftoetsen van de naleving, eveneens op de kwalitatieve variabelen die niet via publieke info beschikbaar zijn. De combinatie van beide aspecten geeft een uniek en volledig overzicht van de governance praktijken bij de Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

Board insights V - De bestuurscomités Board Insights IV - De besluitvorming binnen de raad van bestuur Board Insights III - De relatie tussen de raad van bestuur en het management Board Insights II - De samenstelling van de raad van bestuur Board Insights I - Monitoring bij beursgenoteerde ondernemingen