Tags:
Code 2009

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2015)

GUBERNA & VBO-FEB

Een eerste vaststelling is dat het nalevingspercentage zich stabiliseert op het hoge niveau van de laatste jaren, namelijk op 96%. De ondernemingen passen 94% van de codebepalingen onverkort toe terwijl ze voor 2% van de codebepalingen uitleggen waarom zij een specifieke bepaling niet toepassen. Dit geeft aan dat de beursgenoteerde ondernemingen weinig tot geen gebruik maken van de flexibiliteit die het ‘comply or explain’ principe hen biedt. Een observatie die we reeds in onze vorige onderzoeken konden vaststellen.

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2015)