Tags:
Code 2009

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2011)

GUBERNA & VBO-FEB

Algemeen beschouwd, is er bij de beursgenoteerde ondernemingen een ruime naleving van de Code 2009. Niettegenstaande de meeste bepalingen worden nageleefd zoals de Code 2009 ze oplegt, wijkt elke onderneming wel af van één of ander punt van de Code 2009. Deze afwijking geeft, zoals de Codeopstellers het omschrijven, de nodige flexibiliteit aan de ondernemingen omdat zo rekening kan worden gehouden met hun specifieke kenmerken.

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2011)