Tags:
Code 2009

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)

GUBERNA & VBO-FEB

Over het algemeen wordt de Code 2009 goed nageleefd door de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Er is zelfs een lichte verbetering merkbaar van de nalevingspercentages ten opzichte van het vorig onderzoek. Opvallend daarbij is dat ondernemingen iets meer gebruik maken van de flexibiliteit die door het 'comply or explain'-principe geboden wordt.

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)