Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2022)

GUBERNA & VBO FEB

Om de twee jaar voeren GUBERNA en het VBO een studie uit over de naleving van de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Deze studie stelt de Commissie Corporate Governance in staat om te begrijpen hoe Belgische beursgenoteerde ondernemingen en hun raden van bestuur gebruik maken van de flexibiliteit die het "pas toe of leg uit"-principe van de Code 2020 biedt.

Uit het laatste onderzoek met betrekking tot 2022 jaarverslagen blijkt dat Belgische beursgenoteerde ondernemingen gemiddeld 93,8% van de bepalingen van de Code 2020 toepassen. In 5,9% van de gevallen hanteren de ondernemingen het "pas toe of leg uit"-principe en geven ze uitleg om afwijkingen te rechtvaardigen. Ten slotte wordt slechts in 0,3% van de gevallen afgeweken van de bepalingen van de Code, zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door een toelichting in het jaarverslag.

Wat betreft de "explains" is het aandeel niet-kwalitatieve toelichtingen gedaald van 12,3% in 2020 naar 3,1% in 2022.

Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2020 (boekjaar 2022)