03/11/14

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Dit wetsvoorstel beoogt in te gaan tegen de ontslagen die niet zijn ingegeven door een economische noodzaak, maar wel door het streven om de aandeelhouders een hoger dividend uit te betalen. In dat geval wordt aan de werknemers die het slachtoffer zijn van een dergelijk ontslag, een hoge aanvullende ontslagvergoeding toegekend.

De Kamer