Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016)

De beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht de Belgische Corporate Governance Code 2009 toe te passen. Ze kunnen afwijken van sommige bepalingen van de Code 2009 maar moeten in dat geval in de verklaring inzake deugdelijk bestuur de onderbouwde redenen daarvoor aangeven. Deze 'comply or explain'-aanpak maakt het door zijn flexibiliteit mogelijk rekening te houden met de specifieke kenmerken van de vennootschappen (bv. hun grootte, hun aandeelhoudersstructuur…).

Hoe kan de transparantie rond de inachtneming van de Code 2009 en de kwaliteit van de verklaring inzake deugdelijk bestuur worden verbeterd?

De Commissie Corporate Governance heeft een onafhankelijke studie laten uitvoeren door Linklaters die de toestand in de verschillende Europese landen onderzoekt. Uit de studie blijkt onder meer dat een kwaliteitsverbetering van de 'explain' in Europa noodzakelijk is. Voorts komen uit de studie enkele criteria voor een betere reporting naar voren.

Op basis van deze studie heeft de Commissie Corporate Governance in februari 2012 acht vuistregels opgesteld om de ondernemingen te helpen een kwaliteitsvolle 'explain' op te stellen.

In 2016 heeft de Commissie Corporate Governance beslist om haar vuistregels niet aan te passen aan de Aanbeveling van de Europese Commissie (2014/208/EU) over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’) maar de beursgenoteerde vennootschappen wel te wijzen op het bestaan van de Aanbeveling van de Europese Commissie en de verschilpunten tussen deze Aanbeveling en de Vuistregels van de Commissie Corporate Governance (zie Bijlage bij de versie van 2016).

Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016) Studie Linklaters