Transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen.

In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance, de FSMA, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen een bijkomende toelichtingsnota uitgewerkt die tot doel heeft de genoteerde vennootschappen te ondersteunen bij de naleving van de bepalingen met betrekking tot transacties met verbonden partijen.

De nota is opgebouwd rond drie hoofdlijnen:

  • het juridisch kader;
  • praktische aandachtspunten; en
  • een aantal verklarende bijlagen.
Toelichtingsnota Transacties met verbonden partijen