(Her)benoeming van de externe auditor

Uit de Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Commissie een vuistregel gepubliceerd.

De 'vuistregel voor de procedure van benoeming en eventuele herbenoeming van de externe auditor ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit' dient ter ondersteuning van de toepassing van bepaling 5.2/20 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 betreffende de benoemingsprocedure van de commissaris.