Remuneratierapportering

De wet van 6 april 2010 legt beursgenoteerde vennootschappen de verplichting op een remuneratieverslag op te stellen en beschrijft de elementen die daar in opgenomen moeten worden. Ze vervangt in grote mate Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 inzake de remuneratie van de bestuurders en de leden van het uitvoerend management.

De leeswijzer is bedoeld als ondersteunende tool voor het toepassen van de wettelijke verplichtingen. Hij fungeert niet als vervanger van de wettekst en werd uitdrukkelijk opgesteld met het oog op de vereenvoudiging van de weergave van de informatie over vergoedingen.

Toepassingsrichtlijnen voor remuneratierapportering